Szanowni Państwo!
Pragniemy przekazać Państwu zaproszenie na I Konferencję Doktorantów pn. Socjologia - szkoły, paradygmaty, kierunki badań, organizowaną przez Doktorantów Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, pod kierownictwem naukowym Kierownika studiów doktoranckich dr hab. Beaty Szluz, prof. UR.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Dane do przelewu:
Uniwersytet Rzeszowski
Aleja Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
Numer konta: 56 1030 1999 7896 0000 0180 0066
Tytuł przelewu: Socjologia Imię i nazwisko uczestnika

Konferencja odbędzie się 5 czerwca 2018 roku, w budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego w Sali Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego przy ul. Pigonia 1 w Rzeszowie.

Konferencję zaplanowano w formule tzw. Warsztatów mistrzów. Naszym celem jest stworzenie młodym badaczom możliwość kontaktu z wybitnymi profesorami, poznania nowych teorii socjologicznych i kierunków badań. Warsztaty umożliwią zaprezentowanie koncepcji lub elementów przygotowywanych rozpraw doktorskich, prowadzonych badań oraz będą miejscem debaty nad poruszanymi kwestiami, co więcej pozwolą poznać tematykę badań podejmowanych przez Doktorantów w różnych ośrodkach oraz wymienić doświadczenia badawcze. Pragniemy stworzyć dogodne warunki do wymiany poglądów twórczych dyskusji. Mamy nadzieję, że nasze spotkanie umożliwi uczestnikom nawiązanie nowych kontaktów i zacieśnienie współpracy międzyuczelnianej, pomoże w integracji młodych naukowców z całej Polski, co być może zaowocuje podjęciem w przyszłości wspólnych projektów badawczych.

Do udziału w warsztatach zapraszamy Doktorantów i młodych pracowników nauki prowadzących badania z zakresu szeroko pojętych nauk społecznych. Przewidujemy 20-minutowe wystąpienia, podczas których prelegenci przedstawią planowane lub realizowane projekty badawcze. Po prezentacji każdego projektu nastąpi dyskusja z udziałem ekspertów.


Warsztaty odbędą się w ramach 4 paneli tematycznych:

I. Problemy społeczne, praca socjalna, socjologia rodziny.
II. Badania nad kulturą, społeczeństwo informacyjne.
III. Rozwój regionalny i socjologia miasta
IV. Socjologia pracy i gospodarki, samorząd terytorialny i społeczności lokalne.

Komitet Organizacyjny:

Mgr Izabela Bentkowska-Furman – Przewodnicząca
Mgr Paweł Szczęch – Zastępca Przewodniczącej

Sekretarze konferencji:

Mgr Iryna Drozd
Mgr Beata Jamrógiewicz
Mgr Marta Kisała Bednarz
Mgr Agata Sulikowska-Dejena
Mgr Andrzej Wajda

Koszt uczestnictwa:

150 zł (opłata obejmuje przerwy kawowe, materiały konferencyjne oraz publikację artykułu w punktowanym czasopiśmie naukowym)

Terminy:

do 15.05.2018 r. przesłanie wypełnionych kart uczestnictwa
do 18.05.2018 r. przesłanie informacji o zakwalifikowaniu referatu
do 31.05.2018 r. wniesienie opłaty konferencyjnej
do 20.05.2018r. przesłanie programu konferencji
do 30.06.2018r. przesłanie tekstu do publikacji

Organizatorzy planują wydanie recenzowanych artykułów naukowych, które ukażą się w numerze specjalnym „Młodej Humanistyki” – czasopiśmie punktowanym na liście MNiSW (3 punkty).

Wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres

e-mail: doktoranci.ur.konferencja2018@gmail.com.

Serdecznie zapraszamy!
Komitet organizacyjny